RƠ LE NHIỆT DONG A ELECTRIC

Dong-a-electric

 Ký hiệu Rơ le nhiệt Dong A electric

 

ro-le-nhiet-dong-a

Thông số kỹ thuật Rơ le nhiệt Dong A electric

Model DTH22b DTH40
Nominal rating Range of control Range of control
Minimum Midium Maximum Minimum Midium Maximum
Rated current(A) 0.14 0.1 0.14 0.16
0.21 0.16 0.21 0.25
0.33 0.25 0.33 0
0.52 0.4 0.52 0.63
0.82 0.63 0.82 1
1.3 1 1.3 1.6
2.1 1.6 2.1 2.5
3.3 2.5 3.3 4
5 4 5 6 4 5 6
6.5 5 6.5 8 5 6.5 8
7.5 6 7.5 9 6 7.5 9
8.5 7 8.5 10 7 8.5 10
11 9 11 13 9 11 13
15 12 15 18 12 55 18
19 16 19 22 16 19 22
22 18 22 26
30 24 30 36
34 28 34 40
42 34 42 50
55
56
65
67
74
80
110
130
155
200
The number of elements 2-terminal element Standard Standard
3-terminal element Sub-standard Sub-standard
Auxiliary contact 1a1b 1a1b
Way of return Manual / Compatible to automatic operation Manual / Compatible to automatic operation
Consuming electricity (main 1) 1.8VA/pole 2.0VA/pole
Solo installation unit DZ22b DZ40
Application model 3-terminal element type DTH22b/3 DTH40/30
Open phase protection type DTK22b DTK40
Single-phase type DTZ22b DTZ40
Combinable electronic contactor DMC9b,12,12b,18b,22b DMC32b,40b,48b
Combined electronic switch DMC9b,12,12b,18b,22b DMC32b,40b,48b
External dimensions(mm) 43 * 72 * 90.5 54 * 75.5 * 92
Certificates obtained Korea Register of Shipping Korea Register of Shipping
icon 03 icon 04 icon 03 icon 04

 

Model DTH85 DTH220
Nominal rating Range of control Range of control
Minimum Midium Maximum Minimum Midium Maximum
Rated current(A) 0.14
0.21
0.33
0.52
0.82
1.3
2.1
3.3
5
6.5
7.5
8.5 7 8.5 10
11 9 11 13
15 12 15 18
19 16 19 22
22 18 22 26
30 24 30 36
34 28 34 40
42 34 42 50
55 45 55 65
56
65 54 65 75
67
74 63 74 85
80 65 80 100
110 85 107 125
130 100 130 160
155 120 150 180
200 160 200 240
The number of elements 2-terminal element Standard Standard
3-terminal element Sub-standard Sub-standard
Auxiliary contact 1a1b 1a1b
Way of return Manual / Compatible to automatic operation Manual / Compatible to automatic operation
Consuming electricity (main 1) 3.5VA/pole 2.3VA/pole
Solo installation unit DTH220/3
Application model 3-terminal element type DTH85/3 DTK220
Open phase protection type DTK85
Single-phase type
Combinable electronic contactor DMC50,65,75,85 DMC220
Combined electronic switch DMC50,65,75,85 DMC220
External dimensions(mm) 70 * 87 * 102.5 154 * 114 * 180
Certificates obtained
icon 03 icon 04 icon 03 icon 04

 

Model HRD150 HRD180
Nominal rating Range of control Range of control
Minimum Midium Maximum Minimum Midium Maximum
Rated current(A) 0.14
0.21
0.33
0.52
0.82
1.3
2.1
3.3
5
6.5
7.5
8.5
11
15
19
22
30
34
42 34 42 50
55
56 45 56 67
65
67 54 67 80
74
80 65 80 95 65 80 95
110 90 110 130 90 110 130
130 105 130 155 105 130 155
155 125 155 185
200
The number of elements 2-terminal element Standard Standard
3-terminal element Sub-standard Sub-standard
Auxiliary contact 1c 1c
Way of return Manual Manual
Consuming electricity (main 1) 2.3VA/pole 2.3VA/pole
Solo installation unit
Application model 3-terminal element type HRD150/3 HRD180/3
Open phase protection type
Single-phase type
Combinable electronic contactor DMC100,125,150C DMC150,180
Combined electronic switch DMC100,125,150C DMC150,180
External dimensions(mm) 124 * 60 * 97 129 * 84 * 97
Certificates obtained
icon 03 icon 04 icon 03 icon 04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0962.076.138