Encoder 100 xung/vòng, ngõ ra NPN/PNP

  • Nguồn cấp: 12-24 VDC
  • Loại ngõ ra: Trasistor kéo/đẩy (mạch bù)
  • Thông số ngõ ra: VH = Vcc −3 V min. (Io = 30 mA), VL = 2 V max. (Io = −30 mA). Iout: ±30 mA
  • Tần số đáp ứng: 83kHz
  • Tốc độ tối đa cho phép: 5000 vòng/phút
  • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 70°C
  • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP65, in-house standards: oilproof

Liên kết

.

.パース制作CGパース3DCGアニメーション

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0962.076.138