CONTACTOR DONG A ELECTRIC

Dong-a-electric

sub04 001

 

Model DM9C DM12C DM18C DM22C
Rating
KS C
4504
3-phase squirrel cage motor AC3-class 200-220V 2.2kW 11A 2.7kW 13A 3.7kW 18A 4kW 20A
380-440V 2.7kW 7A 4kW 9A 5.5kW 13A 7.5kW 20A
500-550V 2.7kW 6A 5.5kW 9A 5.5kW 13A 7.5kW 17A
AC4-class 200-220V 1.5kW 8A 2.2kW 11A 3.7kW 18A 3.7kW 18A
380-440V 2.2kW 6A 4kW 9A 4kW 9A 5.5kW 13A
Single-phase motor 110V 0.4kW 11A 0.5kW 13A 0.75kW 18A 0.9kW 20A
220V 0.8kW 11A 1kW 13A 1.5kW 18A 1.8kW 20A
Resistance load
(DC1-class)
2-pole serial 110V 6A 10A 13A 15A
220V 3A 7A 8A 12A
3-pole serial 110V 8A 12A 18A 20A
220V 8A 12A 18A 20A
Lifespan (net circuit) Electric 250 250 250 250
Mechanical 2500 2500 2500 2500
Auxiliary contact (standard) 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b
Auxiliary contact Side-on DAU2Sb DAU2Sb DAU2Sb DAU2Sb
Head-on DAU2C, DAU4C DAU2C, DAU4C DAU2C, DAU4C DAU2C, DAU4C
Installation type both of spiral and Din rail
External dimension(mm) (width X length X height) 44 X 80.7 X 86.7 44 X 80.8 X 86.7
Installation size(mm) (width X length) 31~36 X 49~65, 35 X 65
Application model Contractor Reversible DM9C-R DM12C-R DMC18C-R DM22C-R
Switch Standard type DMS9C DMS12C DMS18C DMS22C
Reversible DMS90-R DMS12C-R DMS18C-R DMS22C-R
Top casting type (steel) DMW9C DMW12C DMW18C DMW22C
Thermal overload relay Standard type DTH22b DTH22b
Single Attached type DTZ22b DTZ22b
icon 03 icon 04 icon 03 icon 04 icon 03 icon 04 icon 03 icon 04
Model DM32C DM40C DM48C
Rating
KS C
4504
3-phase squirrel cage motor AC3-class 200-220V 5.5kW 26A 7.5kW 35A 11kW 48A
380-440V 11kW 25A 15kW 32A 15kW 32A
500-550V 11kW 20A 15kW 26A 15kW 26A
AC4-class 200-220V 4.5kW 20A 5.5kW 25A 7.5kW 35A
380-440V 7.5kW 17A 11kW 24A 15kW 32A
Single-phase motor 110V 1.2kW 26A 1.7kW 35A
220V
Resistance load
(DC1-class)
2-pole serial 110V 25A 25A 35A
220V 12A 12A 15A
3-pole serial 110V 25A 35A 50A
220V 22A 30A 45A
Lifespan (net circuit) Electric 200 200 200
Mechanical 1500 1500 1500
Auxiliary contact (standard) 2a2b 2a2b 2a2b
Auxiliary contact Side-on DAU2Sb DAU2Sb DAU2Sb
Head-on DDAU2C, DAU4C DDAU2C, DAU4C DDAU2C, DAU4C
Installation type both of spiral and Din rail
External dimension(mm) (width X length X height) 66 X 85.5 X 94.5
Installation size(mm) (width X length) 35 X 60, 35 X 75
Application model Contractor Reversible DW32C-R DM40C-R DM48C-R
Switch Standard type DMS32C DMS40C DMS48C
Reversible DMS32C-R DMS40C-R DMS48C-R
Top casting type (steel) DMW32C DMW40C DMW48C
Thermal overload relay Standard type DTH40
Single Attached type DTZ40b
icon 03 icon 04 icon 03 icon 04 icon 03 icon 04
Model DM50C DM65C DM75C
Rating
KS C
4504
3-phase squirrel cage motor AC3-class 200-220V 11kW 50A 15kW 65A 18.5kW 75A
380-440V 22kW 48A 30kW 65A 37kW 75A
500-550V 22kW 38A 37kW 60A 37kW 64A
AC4-class 200-220V 7.5kW 35A 11kW 50A 13kW 55A
380-440V 15kW 32A 22kW 47A 25kW 52A
Single-phase motor 110V
220V
Resistance load
(DC1-class)
2-pole serial 110V 35A 35A 50A
220V 15A 15A 20A
3-pole serial 110V 50A 65A 70A
220V 40A 50A 55A
Lifespan (net circuit) Electric 200 200 200
Mechanical 1000 1000 1000
Auxiliary contact (standard) 2a2b 2a2b 2a2b
Auxiliary contact Side-on DAU2Sb DAU2Sb DAU2Sb
Head-on DAU-2C, DAU-4C DAU-2C, DAU-4C DAU-2C, DAU-4C
Installation type both of spiral and Din rail
External dimension(mm) (width X length X height) 79 X 109 X 119.5
Installation size(mm) (width X length) 41~47 X 92~100
Application model Contractor Reversible
Switch Standard type
Reversible
Top casting type (steel)
Thermal overload relay Standard type DTH85㈜1
Single Attached type
icon 03 icon 04 icon 03 icon 04 icon 03 icon 04
Model DM85C DM100C
Rating
KS C
4504
3-phase squirrel cage motor AC3-class 200-220V 19kW 80A 25kW 100A
380-440V 37kW 80A 50kW 100A
500-550V 45kW 75A 55kW 80A
AC4-class 200-220V 15kW 65A 19kW 80A
380-440V 30kW 62A 37kW 75A
Single-phase motor 110V
220V
Resistance load
(DC1-class)
2-pole serial 110V 50A 80A
220V 20A 50A
3-pole serial 110V 80 100A
220V A60A 80A
Lifespan (net circuit) Electric 200 100
Mechanical 1000 500
Auxiliary contact (standard) 2a2b 2a2b
Auxiliary contact Side-on DAU2Sb DAU2Sb
Head-on DAU-2C, DAU-4C DAU-2C, DAU-4C
Installation type both of spiral and Din rail
External dimension(mm) (width X length X height) 94 X 140.5 X 134.4
Installation size(mm) (width X length) 55~60 X 130
Application model Contractor Reversible
Switch Standard type
Reversible
Top casting type (steel)
Thermal overload relay Standard type DTH85㈜1
Single Attached type
icon 03 icon 04 icon 03 icon 04

 Các sản phẩm liên quan

Các sản phẩm bán chạy

      Ro le | Cam bien tiem can | Cam bien quang | Bo dieu khien nhiet do | Bo nguon

Các sản phẩm chính

       Bien tan | Omron | Autonics | Thiết bị điện LS | Hanyuong | Động cơ điện

Các trang web liên quan

Sản phẩm khác

 

 Xin hãy liên hệ để có giá chiết khấu tốt

Tell: 0962.076.138

Email: giappne@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0962.076.138