Khối xử lý 2 ngõ vào

  • Tín hiệu vào: Thermocouple:B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, WRe5-26, PLII, DC voltage: ±100 mV
  • Chức năng cài đặt từng ngõ vào riêng biệt
  • Tốc độ: 10 ms/2 inputs
  • Độ phân giải cao: 1/64000
  • Độ chính xác (ở 25oC): Voltage:±0.05% of F.S
  • Tiêu chuẩn: UC1, CE

Liên kết

.

.パース制作CGパース3DCGアニメーション

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0962.076.138