Khối 4-Analog output tốc độ cao

  • Tín hiệu vào (độ phân giải): 1 to 5 V (1/10,000), 0 to 10 V (1/20,000), and −10 to 10 V (1/40,000)
  • Đáp ứng: 20 μs/1 point, 25 μs/2 points, 30 μs/3 points, 35 μs/4 points
  • Chức năng chuyển đổi A/D trực tiếp tốc độ cao 20 μs
  • Hỗ trợ chức năng scaling
  • Độ chính xác (ở 25oC): ±0.3% of F.S
  • Tiêu chuẩn: UC1, CE

Liên kết

.

.パース制作CGパース3DCGアニメーション

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0962.076.138