Khối 2-Analog inputs độ phân giải cao

  • Tín hiệu vào: DC voltage:0 to 1.25 V, 1.25 to 1.25 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 5 to 5 V, 0 to 10 V, 10 to 10 V, ±10 V selectable range. DC current:0 to 20 mA, 4 to 20 mA
  • Tốc độ: 10 ms/2 inputs
  • Độ phân giải cao: 1/64000
  • Độ chính xác (ở 25oC): Voltage:±0.05% of F.S
  • Tiêu chuẩn: UC1, CE

Liên kết

.

.パース制作CGパース3DCGアニメーション

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0962.076.138