Khối Controller Link

 • Controller link là mạng FA (Factory Automation), có thể truyền một lượng lớn dữ liệu dễ dàng ở tốc độ nhanh.
 • Đến 20000 words gửi/nhận có thể đặt (set) trên một node.
 • Dữ liệu liên kết có thể thực hiện đến 4000 words trên một node một cách đồng thời.
 • Bảng dữ liệu liên kết có thể set trong khi dữ liệu đang thực hiện liên kết trên mạng.
 • Lỗi của hệ thống được giám sát bởi phần mềm hỗ trợ chẩn đoán lỗi và các cờ trạng thái.
 • Số lượng khối controller link tối đa trên một CPU: 8
 • Kiểu truyền: Nối dây (shielded twisted-pair cable)
 • Phương pháp truyền thông: N:N token-bus method
 • Mã truyền thông: Manchester code
 • Tốc độ  / Khoảng cách truyền: 2 Mbits/s: 500m; 1 Mbits/s: 800m; 500 kbits/s: 1km
 • Phần mềm hỗ trợ: CX-Integrator, CX-Net trong CX-Programmer, và Programming Console
 • Chức năng truyền thông: Data links và message service
 • Số lượng node tối đa trên mạng: 62 nodes
 • Tiêu chuẩn: UC1,N,L,CE

Liên kết

.

.パース制作CGパース3DCGアニメーション

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0962.076.138