Dây điện Goldcup

logo woldcup

CÁC LOẠI DÂY ĐIỆN GOLDCUP THÔNG DỤNG

BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN GOLDCUP 

 

 • Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1×10
 • Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1×16
 • Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1×25
 • Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1×35
 • Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1×50
 • Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1×70
 • Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1×95
 • Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×0.5
 • Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×0.75
 • Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×1.0
 • Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×1.5
 • Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×2.5
 • Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×4.0
 • Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×6.0
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×0.5
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×0.75
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×1
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×1.5
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×2.5
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×0.75
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×1.5
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×2.5
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×4.0
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×6.0
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4×1.5
 • Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4×2.5


 • day-dien-goldcup-02 day-dien-goldcup-01

Xin hãy liên hệ

Hotline: 0962.076.138

Email: giappne@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *