CJ1W-TC001

CJ1W-TC001

Đơn Giá: 14.301.000 VNĐ

Bảo Hàng: 18 Tháng

Hãng Sản Xuất: Omron

Tài Liệu: Download

Thông Tin Chi Tiết

Khối 4-Thermocouple input

  • Ngõ vào: Thermocouple input (R, S, K, J, T, B, L)
  • Ngõ ra điều khiển: Open collector NPN outputs (pulses)
  • Tiêu chuẩn: UC1, N, L, CE

Liên kết

.

.パース制作CGパース3DCGアニメーション