CJ1W-AD081-V1

CJ1W-AD081-V1

Đơn Giá: 16.317.000 VNĐ

Bảo Hàng: 18 Tháng

Hãng Sản Xuất: Omron

Tài Liệu: Download

Thông Tin Chi Tiết

Khối 8-Analog input
  • Tín hiệu vào: 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, −10 to 10 V, 4 to 20 mA
  • Độ phân giải: 1/8000, (Settable to 1/4000)
  • Đáp ứng: 250 µs/point max. (Settable to 1 ms/point)
  • Độ chính xác (ở 25oC): Voltage:±0.2% of F.S; Current:±0.4% of F.S.
  • Tiêu chuẩn: UC1, N, L, CE

Liên kết

.

.パース制作CGパース3DCGアニメーション