Bo dieu khien lap trinh PLC

C200H-CPU31

Giá: Call VNĐ

C200H-CPU23

Giá: Call VNĐ

C200H-CPU21

Giá: Call VNĐ

C200H-CPU11

Giá: Call VNĐ

C200H-CPU03

Giá: Call VNĐ

C200H-CPU01

Giá: Call VNĐ

C200HX-CPU64-E

Giá: 39.501.000 VNĐ

C200HX-CPU54-E

Giá: 35.154.000 VNĐ

C200HX-CPU34-E

Giá: 34.335.000 VNĐ

C200HG-CPU63-E

Giá: 28.413.000 VNĐ

C200HG-CPU53-E

Giá: 30.282.000 VNĐ

C200HG-CPU43-E

Giá: 24.360.000 VNĐ

C200HG-CPU33-E

Giá: 24.864.000 VNĐ

C200HE-CPU42-E

Giá: 25.536.000 VNĐ

C200HE-CPU32-E

Giá: 18.459.000 VNĐ