Biến tần đa năng

CHF100A-2R2G-4

Giá: Liên Hệ VNĐ

CHF100A-1R5G-4

Giá: 3.400.000 VNĐ

GD100-1R5G-4

Giá: 3.519.180 VNĐ

Goodrive300

GooDrive300

Giá: Liên hệ VNĐ

Goodrive35

Goodrive35

Giá: Liên hệ VNĐ

Goodrive200

Goodrive200

Giá: Liên hệ VNĐ

CHF100A-0R7G-4

Giá: 3.255.840 VNĐ

CHF100A-004G-2

Giá: 7086240 VNĐ

GD100-0R7G-4

Giá: 3351600 VNĐ

GD10-2R2G-4-B

Giá: 3.600.000 VNĐ

GD10-1R5G-4-B

Giá: 3.200.000 VNĐ

GD10- 0R7G-4-B

Giá: 3.000.000 VNĐ

GD10-2R2G-S2-B

Giá: 3.400.000 VNĐ

GD10-1R5G-S2-B

Giá: 2.900.000 VNĐ

GD10- 0R7G-S2-B-F

Giá: 2.000.000 VNĐ