APM-HB/HE

APM-HB/HE

Đơn Giá: Liên hệ VNĐ

Bảo Hàng: 18 Tháng

Hãng Sản Xuất: LS

Tài Liệu: Download

Thông Tin Chi Tiết

Motor servo APM-HB/HE

제품 (APM-HE15A) 새창 으로 열림
 • APM-HE15A

 • – Bích Kích thước: 130
  – Công suất định mức: 1,5 kW
  – Xếp hạng / Mômen xoắn cực đại: 4.77/14.32 [Nm]
  – Xếp hạng / Max rpm: 3000/5000 [rpm]
  – Tốc độ, vị trí đầu dò: 1024 [P / R]
제품 (APM-HE09A) 새창 으로 열림
 • APM-HE09A

 • – Bích Kích thước: 130
  – Xếp hạng điện: 0.9kW
  – Xếp hạng / Mômen xoắn cực đại: 2.86/8.59 [Nm]
  – Xếp hạng / Max rpm: 3000/5000 [rpm]
  – Tốc độ, vị trí đầu dò: 1024 [P / R]
제품 (APM-HB01A) 새창 으로 열림
 • APM-HB01A

 • – Bích Kích thước: 60
  – Xếp hạng điện: 0.1kW
  – Xếp hạng / Mômen xoắn cực đại: 0.318/0.955 [Nm]
  – Xếp hạng / Max rpm: 3000/5000 [rpm]
  – Tốc độ, vị trí đầu dò: 1024 [P / R]
제품 (APM-HB04A) 새창 으로 열림
 • APM-HB04A

 • – Bích Kích thước: 60
  – Xếp hạng điện: 0.4kW
  – Xếp hạng / Mômen xoắn cực đại: 1.274/3.822 [Nm]
  – Xếp hạng / Max rpm: 3000/5000 [rpm]
  – Tốc độ, vị trí đầu dò: 1024 [P / R]
제품 (APM-HB02A) 새창 으로 열림
 • APM-HB02A

 • – Bích Kích thước: 60
  – Xếp hạng điện: 0.2kW
  – Xếp hạng / Mômen xoắn cực đại: 0.637/1.912 [Nm]
  – Xếp hạng / Max rpm: 3000/5000 [rpm]
  – Tốc độ, vị trí đầu dò: 1024 [P / R]

Liên kết

http://design3dviettek.com/

建築パースパース制作CGパース3DCGアニメーション